İtalya’dan Güzel Bir Haber

“Music, a Bridge among Cultures” (2018-2-IT03-KA105-014097) başlıklı projemiz İtalya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Bekle bizi Roma!

 

Erasmus+