Proje: Social Integration of refugees

Birleşik Krallık Ulusal Ajansı tarafından hibelenen ve derneğimizin paydaş olduğu “Social Integration of refugees” başlıklı çalışma ziyareti faaliyetimiz İngiltere’de 2-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Çalışma ziyareti kapsamında mültecilerin sosyal bütünleşmesi üzerine fikirler ve örnek çalışmalar katılımcılar arasında paylaşılmaktadır. #BvBTurkey #ErasmusPlus #YolundaAvrupa #AktifSivilToplum  

Proje Yönetimi Nedir?

Proje Yönetimi, bir projeyi başarılı bir şekilde üstlenmek için gereken beceriler, araçlar ve yönetim süreçleridir. Proje yönetimi şunları içermektedir: Bir dizi beceri. Bir proje içindeki risk seviyesini azaltmak ve böylece başarı olasılığını artırmak için uzman bilgi, beceri ve deneyim gereklidir. Bir takım araçlar. Proje yöneticileri tarafından başarı şanslarını artırmak için çeşitli araçlar kullanılır. Örnekler, belge şablonları, kayıtlar, planlama… Okumaya devam et Proje Yönetimi Nedir?