AB Gençlik Hedefleri ve BVB

Bir 5 kişi ve şunu diyen bir yazı 'Kuruluşumuz AB Gençlik Stratejisi 2019-2027 çerçevesinde geliştirilen 11 hedefi yakından takip etmektedir, Başlıklar halinde bu 11 hedef şu şekildedir: •AB'yi Gençlerle Bağlamak •Tüm Cinsiyetlerin Eşitliği •Kapsayıcı Topluluklar •Bilgi ve Yapıcı Diyalog •Ruh Sağlığı ve Refahı •Kırsal Gençlik ilerlemesi .Herkes için Kaliteli İstihdam •Kaliteli Öğrenme .Herkes için Alan ve Katılım •Sürdürülebilir Yeşil Avrupa •Gençlik Örgütleri ve Avrupa Programları BİLGİ VE BECERİ DERNEĞİ İçeriğin Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ilehazırlanmıştır tamamıyla Bilgi Beceri aittir yansıtmaktadır."' görseli olabilir

Adsız

Kuruluşumuz genel olarak (üretilen ve dahil olunan proje konularına binaen bir tespit yapılmıştır) aşağıdaki hedeflerde başarılı ve tecrübelidir:

 • AB’yi Gençlerle Bağlamak
 • Tüm Cinsiyetlerin Eşitliği
 • Kapsayıcı Topluluklar
 • Gençlik Örgütleri ve Avrupa Programları

2019 yılında özellikle aşağıdaki şu hedeflerde iyileşme ve gelişim beklemektedir:

 • Bilgi ve Yapıcı Diyalog
 • Ruh Sağlığı ve Refah
 • Herkes için Kaliteli İstihdam
 • Herkes için Alan ve Katılım
 • Kaliteli Öğrenme

2019-2020 yılları arasında kırsal kalkınma, kırsal turizm, kültürel miras ve yeşil bir Niğde hedefleri doğrultusunda aşağıdaki hedeflerle uyumlu bir şekilde hareket edecektir:

 • Kırsal Gençlik İlerlemesi
 • Sürdürülebilir Yeşil Avrupa