AB Gençlik Hedefleri ve BVB

Bir 5 kişi ve şunu diyen bir yazı 'Kuruluşumuz AB Gençlik Stratejisi 2019-2027 çerçevesinde geliştirilen 11 hedefi yakından takip etmektedir, Başlıklar halinde bu 11 hedef şu şekildedir: •AB'yi Gençlerle Bağlamak •Tüm Cinsiyetlerin Eşitliği •Kapsayıcı Topluluklar •Bilgi ve Yapıcı Diyalog •Ruh Sağlığı ve Refahı •Kırsal Gençlik ilerlemesi .Herkes için Kaliteli İstihdam •Kaliteli Öğrenme .Herkes için Alan ve Katılım •Sürdürülebilir Yeşil Avrupa •Gençlik Örgütleri ve Avrupa Programları BİLGİ VE BECERİ DERNEĞİ İçeriğin Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ilehazırlanmıştır tamamıyla Bilgi Beceri aittir yansıtmaktadır."' görseli olabilir

Adsız

Kuruluşumuz genel olarak (üretilen ve dahil olunan proje konularına binaen bir tespit yapılmıştır) aşağıdaki hedeflerde başarılı ve tecrübelidir:

 • AB’yi Gençlerle Bağlamak
 • Tüm Cinsiyetlerin Eşitliği
 • Kapsayıcı Topluluklar
 • Gençlik Örgütleri ve Avrupa Programları

2019 yılında özellikle aşağıdaki şu hedeflerde iyileşme ve gelişim bekledik.

 • Bilgi ve Yapıcı Diyalog
 • Ruh Sağlığı ve Refah
 • Herkes için Kaliteli İstihdam
 • Herkes için Alan ve Katılım
 • Kaliteli Öğrenme

2019-2020 yılları arasında kırsal kalkınma, kırsal turizm, kültürel miras ve yeşil bir Niğde hedefleri doğrultusunda aşağıdaki hedeflerle uyumlu bir şekilde hareket etmiştir.

 • Kırsal Gençlik İlerlemesi
 • Sürdürülebilir Yeşil Avrupa


2023-2027 yılları için kuruluşun hedefleri:

 • Yenilikçi teknolojiler ve dijital dönüşüm: Yenilikçi teknolojiler ve dijital dönüşüm, günümüz dünyasında giderek önem kazanıyor. Kuruluşumuz, 2023-2027 yılları arasında bu alanlara odaklanarak gençlerin dijital becerilerini geliştirebilir, dijital okuryazarlığı artırabilir ve toplumun her kesiminde dijital dönüşümü teşvik edebilir.
 • Küresel sorunlara çözüm odaklı yaklaşım: Kuruluşumuz, küresel sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, sağlık, yoksulluk ve eşitsizlik gibi konulara odaklanabilir. Bu konularla ilgili araştırmalar yapabilir, projeler geliştirebilir ve farkındalık oluşturabiliriz.
 • İnsan hakları ve çeşitlilik: Kuruluşumuz, insan haklarına saygı göstermek ve çeşitliliği teşvik etmek için çaba gösterebilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin hakları ve diğer insan hakları konuları hakkında çalışmalar yapabilir, farkındalık yaratmak için kampanyalar düzenleyebilir.
 • İşbirliği ve ortaklık: Kuruluşumuz, işbirliği ve ortaklık kavramlarına önem vererek, diğer sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektörle işbirliği yapabilir. Bu sayede, daha büyük ve daha etkili projeler geliştirebilir, kaynakları daha verimli kullanabilir.
 • Kültür ve sanat: Kültür ve sanatın toplumsal ve ekonomik hayatta önemi giderek artıyor. Kuruluşumuz, kültür ve sanat alanında faaliyet göstererek, gençlerin yaratıcılık ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirebilir. Ayrıca, kültürel turizm projeleri ile kırsal turizmin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.