Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz
– Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm gençler için bilgi sağlamak ve dolaşımı kolaylaştırmak
– Kültürler, uluslar, dinlere yönelik ön yargıları yıkmak
– Dernek üyeleri ve hedef gruptaki gençlerin kişisel ve mesleki gelişimi sağlamak

Vizyonumuz
Gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek; açık fikirli, yaratıcı ve saygılı genç insanları dünyaya kazandırmaktır.