Değerlerimiz

Sevgi ve saygı: İnsanları ırk, kimlik ve kültür ayırt etmeden sevmektir.
Birlikten güç doğar: Birlikte çalışarak gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak mümkün
Açık fikir: Açık olmak her zaman iyidir.
Genç insanlar haklıdır: Her zaman genç fikirler her yaşın en büyük motivasyonudur.