Erasmus+ Projeleri

Danışmanlık

Avrupa’da birçok farklı proje ve programın yer alması, karşılaştığınız her türlü soruna karşı danışmanlık hizmeti sunmak için güvenilir bir ortağınız olarak, profesyonel bilgiye ve deneyimlere sahip olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Bilgi ve Beceri; yüksek ve profesyonel tecrübeye; hevesli ve etkili profile ve güvenilir olmaya özen gösterir:

Yüksek ve profesyonel tecrübe

-Ayrıntılı olarak uzman, özel ve tarafsız yönlendirmeler sağlar;
-Verimli, esnek ve tamamen odaklanmış bir çalışma sunar;
-Pratik ve teslim edilebilir çıktıların kalitesinin artırır

Hevesli ve etkili

– Baştan sona yardımseverdir,
– tutku, özveri ve yenilikler içerir;
– Sınırsız destek sunar.

Güvenilir

Gizli olmayı taahhüt eder;
Bilgilerinizin herhangi bir iş amaçlı veya üçüncü taraf için kullanımı yoktur.

Danışmanlarımız Skype, telefon veya bireysel toplantılara bağlı randevular için hazırdır.

Lütfen  partnership.ksg@gmail.com adresine bir e-posta gönderin. Ayrıntılı bilgi için size uygun danışmanlığı sağlayacağız.

 

Yaygınlaştırma

Avrupa projelerinin yaşam döngüsü içindeki yaygınlığının önemini anlayan Bilgi ve Beceri, projelerin başından sonuna kadar başlayarak tüm proje süreci için modüler bir yayılım süreci geliştirmiştir.

Yaygınlaştırmanın temel amacı, çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı kanallar, materyaller ve konferanslar aracılığıyla proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında farkındalık yaratmaktır.

Avrupa’daki projeler için çevrimiçi ve çevrimdışı yaygınlaştırma hizmetleri ile profesyonel ekip, proje hedef gruplarına dayalı olarak daha görünür kılmak amacıyla uygun stratejiler geliştirmiştir. Ayrıca, projenizi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak ve güçlendirmek için çeşitli yaygınlaştırma araçları (broşürler, posterler, videolar, vb.) ve sosyal medya ve diğer çevrimiçi araçların kullanımında yardımlar sağlıyoruz.

Projenin türü ne olursa olsun, yaygınlaştırma stratejisini hedeflerinize, hedef gruplarınıza ve beklentilerinize göre etkin ve uygun bir şekilde geliştirir ve birleştiririz. Her projeye yaklaşım, gereksinimlerinizi tamamen yerine getirmek için uyarlanır ve gerçekleştirilir.

Çevrimiçi

-AB projenizi görünür bir hale getirmek için sosyal ağlardaki her bir sosyal medya aracının gücünü artırma ve optimize etme;

-Sosyal Entegrasyon: Twitter, Facebook, Youtube, Flickr ve diğerleri gibi sosyal medyanın entegrasyonu;

-AMO: Proje görünürlüğünü artırmak ve web’de bulmayı kolaylaştırmak için Arama Motoru Optimizasyonu hizmetleri;

-Trafik analizi: Web sitesi trafiğini Google Analytic © ile takip etme ve düzenli PDF raporları ve daha fazlasını alma.

Çevrimdışı

-Profesyonel broşürler, afişler ve rekabetçi fiyatlarla diğer özel baskılar;

-Etkinliklerinizi, konferanslarınızı ve atölyelerinizde projenizi vurgulamak için iletişim materyalleri (poster, etkinlik standı ….);

-Ortakların çalışmalarını kolaylaştırmak ve projenin tutarlılığını ve etkisini artırmak için proje standartı ve görsel şablonlar (Word, PPT …);

-Farklı yazı türleri sağlama (basın açıklaması, web sitesi içeriği, sunumlar, bültenler ve diğer içerik yazma hizmetleri).

Değerlendirme

Yaygınlaştırma konusundaki uzmanlığımızın yanı sıra, BVB Avrupa Projelerini değerlendirmede derinlemesine bilgi ve profesyonel hizmet sunmaktadır. Etkili yöntemlerimize dayanarak, sizlerin projelerinin değerlendirme sürecini yönlendirir ve destekler, bu projelerin kalitesini iyileştirir ve nihayetinde başarılı bir değerlendirme stratejisi için gelecekte gerekli araçları sunarız.

Avrupa Komisyonunun mesleki standartlarına dayanan değerlendirme, bir projenin tüm paydaşlarının memnuniyetini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. BVB ayrıca, aşağıdaki 4 aşamalı metodolojiyi uygulayarak projenin her aşamasında size yol gösterir:

Müdahale stratejisi: Ekibimiz, veri toplama için yararlı olabilecek hedefleri ve gerçekleştirilen ana faaliyetleri yeniden yapılandırarak projenin beklenen etkiyi sağlamış olup olmadığını kontrol etmeye yardımcı olur.

Veri toplama: Dışarıdan destek ekibi, sık karşılaşılan zorluklara karşı koyarken, halihazırda mevcut olan değerlendirme verilerini toplamaya ve çeşitli yollarla yeni bilgiler edinmeye yardımcı olur.

Metodolojik tasarım: Ekibimiz, kullanılabilir en iyi değerlendirme araçlarını seçerek genel tasarımını optimize eder.

Analiz: Sonuçta, ekibimiz veri toplamaya yardımcı olur ve toplanan veriyle ilgili değerlendirme analizinin en iyi stratejisini farklı şekillerde düşünür:

Değerlendirme araştırmaları ve anketler

AB programları çerçevesinde ve STK’lar tarafından sunulan hizmetler çerçevesinde, projenin amaçlarıyla ilgili bir dizi araştırma ve anket geliştirmeye ve bunlara yardımcı oluyoruz. Her araştırma / anket kişiselleştirilir ve her bir katılımcının geri bildirim uygunluğuna göre tasarlanır.

Karar ölçütleri ve etki göstergeleri

Her ikisi de bir projenin etkisini değerlendirmek için toplanır. Paydaşlar arasında da mülakatlar yapılmaktadır.